4.1 หลักการแก้ปัญหาและภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ตัวชี้วัด

ม.4-6/5 แก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. เข้าใจหลักการแก้ปัญหา

2. อธิบายภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้

15line28ic6

Introduction…to…Content

1. ก่อนที่เราจะเริ่มเรียนเรื่องใหม่ ครูจะยกตัวอย่างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ช่วยในการทำงานหรือแก้ปัญหาต่างๆ ในชีวิตประจำวัน เช่น Google Map เครื่องคิดเลข หรือโปรแกรมสำนักงานต่างๆ จะเห็นได้ว่าโปรแกรมเหล่านี้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยเราแก้ปัญหาต่างๆ ในชีวิตประจำวัน ได้เป็นอย่างดี

2. คราวนี้นักเรียนลองยกตัวอย่างปัญหาที่พบเจอในชีวิตประจำวัน ที่สามารถนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ไปใช้ในการแก้ปัญหาได้ครับ ว่ามีอะไรบ้างเอ่ย เอาเรื่องที่ใกล้ตัวเราเองก็ได้ครับ

3. ได้คำตอบปริมาณมากพอแล้วก็จะสรุปได้ว่าการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการแก้ปัญหานั้นมีความสำคัญและเป็นทักษะพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดด้วยครับ

——————————————————————–

Learning

1. นักเรียนดูวีดีโอเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการคิด เรื่อง Computational Thinking แล้วให้นักเรียนลองสรุปใจความสำคัญที่ได้รับหลังจากการดูคลิปวีดีโอนี้นะครับ ว่านักเรียนได้องค์ความรู้หรือแนวคิดอะไรบ้าง

และ

2. หลังจากดูคลิปวีดีโอข้างต้นแล้วนักเรียนคงจะพอมองเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาทักษะทางการคิดทางด้าน Computation ที่จะมีบทบาทสำคัญและมีประโยชน์ในอนาคตใช่มั๊ยล่ะครับ

3. ต่อไปนักเรียนศึกษาสื่อ PowerPoint เรื่อง หลักการแก้ปัญหาและภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ พร้อมกับครูอธิบายประกอบเพื่อให้นักเรียนเข้าใจ เป็นเวลา 15 นาทีครับ คลิกที่นี่ หรือ

4. เมื่อนักเรียนมีความรู้และเข้าใจเนื้อหาแล้ว ลองตอบคำถามต่อไปนี้นะครับว่าจะตอบได้หรือไม่

(1) ขั้นตอนการแก้ปัญหามีกี่ขั้น อะไรบ้าง

(2) ภาษาเครื่อง (Machinealanguage) และภาษาแอสเซมบลี (Assemblyalanguage) แตกต่างกันอย่างไร

(3) คอมไพเลอร์ คืออะไร

5. ครูเฉลยคำตอบและอธิบายให้ความรู้เพิ่มเติมกับนักเรียน

7. นักเรียนศึกษาองค์ความรู้เรื่องการถ่ายทอดความคิดและโปรแกรมภาษาจากเอกสารต่อไปนี้

6. จากนั้นครูให้นักเรียนเล่นเกมเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่คงทนในเว็บไซต์ Quizlet.com เกี่ยวกับหลักการแก้ปัญหาและภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยคลิกที่นี่ หรือใช้โทรศัพท์สแกน QR-Code ด้านล่างนี้ครับ

quizlet

7. นักเรียนทำใบงานที่ 6 เรื่องหลักการแก้ปัญหาและภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จาก Google Form ในเว็บไซต์ ict4.nattapon.com เป็นเวลา 15 นาที

8. ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยคำตอบในใบงานที่ 6

——————————————————————–

Conclusion

1. ครูและนักเรียนสรุปความรู้เกี่ยวกับหลักการแก้ปัญหา

2. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จากนั้นครูเปิดโอกาสให้นักเรียนสอบถามปัญหาข้อสงสัย

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.