หน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้

%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b9%89

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การพัฒนาโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหา

15line28ic6

One comment
  1. ขออนุญาตินำไปปรับใช้นะครับ

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.