คู่มือการใช้งานบทเรียนออนไลน์

userManual

1. นักเรียนศึกษา “ประมวลการสอน”  เกี่ยวกับรายละเอียดรายวิชา เนื้อหาบทเรียน จุดประสงค์การเรียนรู้/ผลการเรียนรู้/ตัวชี้วัด และการให้คะแนน

coursesyllabus

2. นักเรียนสามารถเข้าไปศึกษาหรือทบทวนบทเรียนจากเมนูบทเรียนต่างๆ ได้ตามต้องการ

11-9-2559-0-26-27

หรือ

11-9-2559-0-27-04

3. นักเรียนสามารถตรวจสอบคะแนนของตนเองที่ได้จากการเรียน ทำงาน ชิ้นงาน หรือการสอบ ได้จากเมนู “สารสนเทศนักเรียน” -> “คะแนนนักเรียน

นอกจากนี้นักเรียนสามารถตรวจสอบสถิติการเข้าเรียนของตนเองได้จากเมนู “ตรวจสอบการเข้าเรียน

และผลงานนักเรียนจะถูกรวบรวมไว้ที่เมนู “ผลงานนักเรียน

26-8-2559 0-04-25

4. ภาระงาน/การบ้าน รวมทั้งการนัดวันสอบเก็บคะแนน จะแสดงไว้ที่เมนู “ภาระงาน/การบ้าน” ครับ หากนักเรียนลืมว่าครูสั่งงานอะไรหรือนัดสอบเก็บคะแนนวันไหน นักเรียนสามารถมาดูได้ที่เมนูนี้

26-8-2559 0-06-59

5. หากต้องการติดต่อครูเพื่อปรึกษาด้านเนื้อหาการเรียนหรือการบ้าน สามารถเปิดดูช่องทางการติดต่อสื่อสารได้จากเมนู “ติดต่อครู” ครับ

26-8-2559 0-08-36

6. ในการเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศนี้ หากนักเรียนต้องการศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติม นักเรียนสามารถศึกษาได้จากแหล่งเรียนรู้ที่ครูนำมาแสดงไว้ที่เมนู “แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม” ด้านขวามือครับ

พร้อมกันนี้ก็ยังมีเมนู “สื่อประกอบการเรียน” เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใช้ได้สะดวกในระหว่างการเรียนครับ