3.4 อินเทอร์เน็ตและเวิลด์ไวด์เว็บ

ตัวชี้วัด

ม.4-6/3 อธิบายระบบสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ม.4-6/9 ติดต่อสื่อสารaค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. เข้าใจหลักการทำงานของอินเทอร์เน็ต

2. อธิบายองค์ประกอบของที่อยู่เว็บได้

15line28ic6

Introduction…to…Content

1. ก่อนจะเรียนเรื่องใหม่นี้ นักเรียนลองทบทวนองค์ความรู้เรื่องโพรโตคอลและอุปกรณ์การสื่อสารกันก่อนนะครับ จะได้เข้าใจและสามารถเชื่อมโยงเข้าสู่เนื้อหาเรื่องใหม่ได้เนอะ

2. คราวนี้นักเรียนลองร่วมกันตอบคำถามเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต ดังนี้ครับ

– อินเทอร์เน็ตมีที่มาอย่างไร

– ผู้ให้กำเนิด www คือใคร

– ประเทศไทยนำระบบอินเทอร์เน็ตมาใช้โดยองค์กรใด เมื่อใด

– ผู้ดูแลระบบอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยคือใคร

– www และ url คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร

3. ตอบกันได้มั๊ยเอ่ยยย ถ้ายังไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับ เพราะนี่คือแนวทางที่จะบอกว่า หลังจากเรียนเรื่องนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรบ้าง งั้นเราไปเรียนกันเล๊ยยย

——————————————————————–

Learning

1. นักเรียนศึกษาองค์ความรู้เรื่องอินเทอร์เน็ตและเวิลด์ไวด์เว็บจากบทเรียนออนไลน์ เรื่องอินเทอร์เน็ตและเวิลด์ไวด์เว็บ ในเว็บบล็อก ict4.nattapon เป็นเวลา 15 นาที จากเอกสารต่อไปนี้ครับ

2. หลังจากศึกษาเสร็จเรียบร้อย นักเรียนตอบคำถามเดิมอีกครั้งนะครับ

– อินเทอร์เน็ตมีที่มาอย่างไร

– ผู้ให้กำเนิด www คือใคร

– ประเทศไทยนำระบบอินเทอร์เน็ตมาใช้โดยองค์กรใด เมื่อใด

– ผู้ดูแลระบบอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยคือใคร

– www และ url คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร

3. ตอบกันได้มั๊ยครับ น่าจะตอบกันได้ดีกว่าเดิมเนอะ คราวนี้ครูก็จะเฉลยและอธิบายคำตอบเพิ่มเติมเพื่อให้นักเรียนทุกคนเข้าใจไปพร้อมๆ กันอีกครั้งครับ

4. นักเรียนร่วมกันสรุปองค์ความรู้ที่ได้รับลงใน Padlet.com แล้วทุกคนร่วมกันแสดงความคิดการสรุปองค์ความรู้ของเพื่อน และร่วมกันสรุปองค์ความรู้ให้ครบถ้วนสมบูรณ์

5. นักเรียนทำใบงานที่ 4 เรื่องอินเทอร์เน็ตและเวิลด์ไวด์เว็บ จาก Google Form  ตามลิงค์ด้านล่างนี้ครับ

6. หลังจากทำใบงานเสร็จ ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยคำตอบในใบงานที่ 2 ไปพร้อมๆ กัน

——————————————————————–

Conclusion

1. นักเรียนร่วมกันสรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตและเวิลด์ไวด์เว็บ

2. ครูสรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตและเวิลด์ไวด์เว็บเพิ่มเติมในประเด็นที่นักเรียนยังอธิบายไม่ครบถ้วน

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.