2.3 การดูแลรักษาและแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

ตัวชี้วัด

ม.4-6/4 บอกคุณลักษณะของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. เข้าใจการรับประกันอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้

2. ยกตัวอย่างการดูแลบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ได้

3. อธิบายการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์ได้

15line28ic6

Introduction…to…Content

1. เรามาร่วมกันทบทวนความรู้เกี่ยวกับการเลือกซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงจากคาบเรียนที่ผ่านมากันก่อนนะครับ

2. จากการใช้งานคอมพิวเตอร์ของนักเรียนเองหรือของโรงเรียนก็ตาม นักเรียนมีวิธีการดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ของตนเองอย่างไร และปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้งานมีอะไรบ้าง และนักเรียนมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรครับ ลองแสดงความคิดเห็นกันหน่อย

3. นักเรียนสรุปประเด็นคำตอบ และจดจำคำตอบไว้เปรียบเทียบกับองค์ความรู้ที่นักเรียนจะได้จากการเรียนกันนะครับ เมื่อพร้อมแล้ว ไปเรียนกันเลยดีกว่า

——————————————————————–

Learning

1. ยกตัวอย่างอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ได้แก่ เมนบอร์ด แรม ฮาร์ดดิสก์ แฟลชไดรว์ เม้า คีย์บอร์ด ฯลฯ จากนั้นนักเรียนร่วมกันพิจารณาและตอบคำถาม ดังนี้

– อุปกรณ์แต่ละชนิดมีการรับประกันสินค้าอย่างไร

– ปัญหาที่มักจะเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ดังกล่าวมีอะไรบ้าง

– เมื่อเกิดปัญหานักเรียนมีวิธีการแก้ไขปัญหานั้นอย่างไร

– นักเรียนมีวิธีการดูแลรักษาอุปกรณ์ต่างๆ ที่ได้ยกตัวอย่างมาข้างต้นนั้นอย่างไร

2. นักเรียนศึกษาบทเรียนออนไลน์เรื่อง การดูแลรักษาและแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เป็นเวลา 10 นาที จากเอกสารต่อไปนี้ครับ คลิกที่นี่

  • รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูแลรักษาและแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น คลิกที่นี่

3. ตอนนี้นักเรียนได้ศึกษาวิธีการดูแลรักษาและแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากนักเรียนไม่เข้าใจนักเรียนสามารถศึกษาได้จากบทเรียนออนไลน์ได้ตลอดเวลาครับ

4. ตอนนี้ให้นักเรียนลองร่วมกันตอบคำถามในข้อ 1 อีกครั้งครับ

– อุปกรณ์แต่ละชนิดมีการรับประกันสินค้าอย่างไร

– ปัญหาที่มักจะเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ดังกล่าวมีอะไรบ้าง

– เมื่อเกิดปัญหานักเรียนมีวิธีการแก้ไขปัญหานั้นอย่างไร

– นักเรียนมีวิธีการดูแลรักษาอุปกรณ์ต่างๆ ที่ได้ยกตัวอย่างมาข้างต้นนั้นอย่างไร

5. ครูเฉลยคำตอบ และให้คำแนะนำเพิ่มเติมในประเด็นต่างๆ ที่นักเรียนยังตอบไม่ครบถ้วน

6. นักเรียนเล่นเกมเพื่อทบทวนความรู้เรื่องการดูแลรักษาและแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น จากเว็บไซต์ www.quizizz.com

7. ครูเฉลยคำตอบจากเกมที่นักเรียนเล่น

——————————————————————–

Conclusion

1. นักเรียนร่วมกันสรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาและแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

2. ครูสรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาและแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นเพิ่มเติมในประเด็นที่นักเรียนยังอธิบายไม่ครบถ้วน

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.