2.2 การเลือกซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

ตัวชี้วัด

ม.4-6/4 บอกคุณลักษณะของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกหลักการเลือกซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมกับงานได้

2. อธิบายการเลือกซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ได้

15line28ic6

Introduction…to…Content

1. ก่อนเริ่มเรียนเรื่องต่อไป เรามาร่วมกันทบทวนความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบและหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ก่อนะครับ จะได้ไม่ลืมความรู้ที่เคยเรียนไปเนอะ!!

2. ถ้านักเรียนจำเป็นต้องซื้อคอมพิวเตอร์สักเครื่องหนึ่งมาใช้งาน นักเรียนจะมีหลักการเลือกซื้อคอมพิวเตอร์ของตนเองอย่างไรครับ พร้อมทั้งบอกเหตุผลประกอบว่าทำไมถึงเลือกซื้อคอมพิวเตอร์นั้นด้วยนะ

3. สรุปความรู้ที่เราจะเรียนกันในวันนี้ก็คือเราควรจะเลือกซื้อให้เหมาะสมกับงานที่ทำและอยู่ในงบประมาณที่เพียงพอนั่นเองครับ แต่จะมีวิธีการอย่างไร ไปเรียนกันเล๊ยยย

——————————————————————–

Learning

1. ก่อนอื่นเลย นักเรียนลองศึกษาบทเรียนออนไลน์เรื่องการเลือกซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ จากเว็บบล็อก ict4.nattapon.com เป็นเวลา 15 นาที ตามลิงค์ต่อไปนี้ครับ คลิกที่นี่ 

2. นักเรียนแบ่งกลุ่มกันออกเป็น 5 กลุ่ม แต่ละกลุ่มจะได้รับสถานการณ์และความต้องการใช้งานคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกันออกไปจากครูครับ

  • สถานการณ์ที่ 1 ต้องการซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อทำงานสำนักงาน งบประมาณ 15,000 บาท
  • สถานการณ์ที่ 2 ต้องการซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อเล่นเกมออนไลน์และมีกราฟิกเยอะ งบประมาณ 25,000 บาท
  • สถานการณ์ที่ 3 ต้องการซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อทำงานด้านกราฟิก งบประมาณ 25,000 บาท
  • สถานการณ์ที่ 4 ต้องการซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อเก็บรูปภาพ งานเอกสารส่วนตัว งบประมาณ 15,000 บาท
  • สถานการณ์ที่ 5 ต้องการซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อทำงานทั่วไป เล่นเกมธรรมดาบ้างในบาโอกาส งบประมาณ 18,000 บาท

3. คราวนี้พอทุกกลุ่มได้สถานการณ์แล้ว นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันระดมความคิด คิดวิเคราะห์สถานการณ์ และสังเคราะห์ออกมาเป็นองค์ความรู้ว่า จากสถานการณ์ที่ได้รับ นักเรียนจะมีวิธีการเลือกซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อย่างไรจึงจะเหมาะสม พร้อมกับออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะของอุปกรณ์ลงใน powerpoint เพื่อเตรียมนำเสนอ โดยครูให้เวลาในการทำงาน 20 นาที ครับ

4. นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมานำเสนอผลการออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่หน้าชั้นเรียน กลุ่มละ 5 นาที และตอบคำถามของครูเพื่อนอีก 5 นาที

5. ครูให้ความรู้เพิ่มเติมและสรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับการเลือกซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ให้นักเรียนทุกคนเข้าใจพร้อมกันอีกครั้ง โดยนักเรียนสามารถทบทวนและศึกษาองค์ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงจากใบความรู้ต่อไปนี้

6. การบ้าน : ครูแนะนำเว็บไซต์ Slashdot.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลข่าวสารด้าน ict จากผู้เชี่ยวชาญหลายสาขา และมอบหมายงานให้นักเรียนเลือกหัวข้อข่าวคนละ 1 หัวข้อ แล้วทำการแปลข่าวนั้นลงในเว็บบล็อกของตนเอง พร้อมกับอ้างอิงแหล่งที่มา

การส่งการบ้า : ครูจะเข้าไปตรวจ wordpress ตามลิงค์ที่นักเรียนส่งไว้ ก่อนการเรียนครั้งต่อไปครับ

เว็บบล็อกของทุกคนที่ส่งครู รวบรวมไว้ที่นี่ครับ

——————————————————————–

Conclusion

1. นักเรียนร่วมกันสรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับการเลือกซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

2. ครูสรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับการเลือกซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพิ่มเติมในประเด็นที่นักเรียนยังอธิบายไม่ครบถ้วน

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.