1.2 ประโยชน์และแนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ตัวชี้วัด

ม.4-6/10 ใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศaเพื่อประกอบการตัดสินใจ

ม.4-6/11 ใชเทคโนโลยีสารสนเทศนําเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสมaตรงตามวัตถุประสงค์ของงาน

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ยกตัวอย่างประโยชน์และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้

2. บอกแนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในอนาคตได้

15line28ic6

Introduction…to…Content

1. ก่อนจะเรียนเรื่องนี้นักเรียนลองทบทวนความรู้เดิม เกี่ยวกับความหมายและองค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่เรียนไปเมื่อครั้งก่อนนี้ก่อนนะครับ ว่ายังจำและเข้าใจกันอยู่มั๊ยเอ่ย???

2. เมื่อทบทวนแล้วคราวนี้นักเรียนลองร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในชีวิตประจำวันว่ามีอะไรบ้างครับ ลองคิดเรื่องที่นักเรียนพบเจอหรืออยู่ใกล้ตัวเองก็ได้ครับ

3. แล้วเรามาลองร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่าในอนาคตเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะมีแนวโน้มเป็นอย่างไร facebook จะยังมีอยู่มั๊ย!! หรือจะมี Social Media ตัวอื่นๆ เข้ามาดีล่ะ แล้วถ้ามีเครื่องมือตัวอื่นเข้ามา เครื่องมือนั้นควรจะมีจุดเด่นอะไรครับ ลองคิดกันก่อนนะ

4. สรุปคำตอบของนักเรียนเกี่ยวกับประโยชน์และแนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคตไว้ก่อน แล้วเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบกันตอนหลังเรียนครับ ว่าจะตรงกันที่คิดกันไว้หรือไม่

——————————————————————–

Learning

1. นักเรียนดูคลิปวีดีโอเกี่ยวกับประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในชีวิตประจำวันดูก่อนนะครับ

2. หลังจากดูคลิปวีดีโอข้างต้นแล้ว เราลองมาร่วมกันอภิปรายและสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการดูคลิปวีดีโอในประเด็นเกี่ยวกับประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

3. คราวนี้มาลองฟังคุณครูสรุปองค์ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในชีวิตประจำวัน จาก PowerPoint ในเว็บบล็อก ict4.nattapon.com ข้างล่างนี้เลย

4. นักเรียนลองมาดูคลิปวีดีโอเกี่ยวกับแนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในอนาคตกันบ้างครับ ว่าแนวโน้มเป็นอย่างไร

5. หลังจากดูคลิปวีดีโอข้างต้นแล้ว เราลองมาร่วมกันอภิปรายและสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการดูคลิปวีดีโอในประเด็นเกี่ยวกับแนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในอนาคตกันดูก่อนนะ

6. แล้วเราก็ฟังคุณครูสรุปองค์ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในอนาคตจาก PowerPoint ในเว็บบล็อก ict4.nattapon.com

7. เรามาฟังครูอธิบายเกี่ยวกับแนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านการพัฒนาเว็บไซต์ในอนาคต ที่เจ้าของเว็บไซต์ไม่จำเป็นจะต้องเขียนโปรแกรมเป็นก็ได้ โดยการใช้เว็บบล็อกต่างๆ ในการพัฒนาเว็บไซต์ เช่น wordpress

8. ลองเล่นเกมเกมเพื่อทบทวนเนื้อหาบทเรียนเรื่องประโยชน์และแนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผ่านทางเว็บไซต์ www.quizlet.com หรือเข้าจากโทรศัพท์มือถือ โดยผ่าน QR-Code ต่อไปนี้ก็ได้ครับ

quizlet

9. ครูอธิบายวิธีการเขียนบทความบนเว็บบล็อก wordpress และการตกแต่งเว็บบล็อกเบื้องต้น โดยให้นักเรียนตั้งใจฟังด้วยนะครับ เพราะมีการบ้านต้องนำกลับไปทำนะ สู้ๆ

10. การบ้านของเราในวันนี้ : นักเรียนเขียนบทความลงในเว็บบล็อกของตนเอง ในหัวข้อ “Review ……………………” โดยใช้นักเรียนเขียน review อะไรก็ได้ที่นักเรียนชอบและต้องการเผยแพร่ให้คนทั่วไปทราบ เช่น หนังสือ ของสะสม ภาพยนตร์ เป็นต้น พร้อมทั้งตกแต่งเว็บบล็อกของตนเองให้สวยงาม

กำหนดส่งงาน : ครูจะเข้าไปตรวจ url wordpress ของนักเรียนก่อนการเรียนในครั้งต่อไป เช่น เรียนวันพฤหัสบดี ครูจะเข้าไปตรวจภายในคืนวันพุธก่อนเที่ยงคืนครับ ดังนั้นส่งงานให้ตรงเวลากันด้วยนะ

——————————————————————–

Conclusion

1. เรามาร่วมกันสรุปประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและแนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอนาคตกันก่อนจะที่จบการเรียนในคาบนี้ครับ

2. จากนั้นครูสรุปประโยชน์และแนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพิ่มเติมใน ประเด็นที่ นักเรียนยังอธิบายไม่ครบถ้วนให้ฟังอีกครั้งจะได้จำได้แม่นๆ

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.