งานบูรณการชิ้นงานนักเรียน เป็นการทำงาน/ชิ้นงานโดยการนำความรู้ทั้งหมด ทุกเรื่อง ทุกรายวิชาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (สามารถใช้องค์ความรู้นอกเหนือจาก ม.4 ได้ แต่เนื้อหา ม.4 ต้องครบ) มาสร้าง พัฒนาหรือปรับปรุงผลงานให้มีคุณภาพ เกิดประสิทธิภาพ และเป็นการนำความรู้ที่ได้รับจากการเรียนไปประยุกต์ใช้งานได้จริง ซึ่งในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 นี้ ได้รับหัวข้องานบูรณาการ คือ “STEM of DreamWorld” แล้วให้นักเรียนนำองค์ความรู้ที่ได้จากการไปทัศนศึกษาที่ดรีมเวิลด์มาพัฒนาเป็นชิ้นงาน อาทิเช่น โมเดลจำลอง หนังสือเล่มเล็ก เว็บไซต์ ฯลฯ ตามความชอบและความถนัดของนักเรียน

ซึ่งผลงานชิ้นงานบูรณาการของนักเรียนในปีนี้ ได้รวมรวมแล้วแล้วในลิงค์ด้านล่างนี้ครับ

15line28ic6

งานบูรณาการความรู้ ห้อง ม.403

 1. เครื่องร่อนแป้ง floursifter403.wordpress.com
 2. Popcorn Mixer 403family.wordpress.com
 3. เครื่องปัดสารพัดประโยชน์ pondnuttawut.wordpress.com
 4. Toss the dice machine dicemachineblog.wordpress.com

งานบูรณาการความรู้ ห้อง ม.404

 1. Fluffy Cotton Candy cottoncandyyyy.wordpress.com
 2. Viking viking404.wordpress.com
 3. เครื่องปั่น DIY blenderdiy.wordpress.com
 4. Beverage Mixer mixer404.wordpress.com

งานบูรณาการความรู้ ห้อง ม.405

 1. เครื่องทำไอติมหลอดอัตโนมัติ itimlord405.wordpress.com
 2. เครื่องเตือนภัยน้ำท่วม siradaa.wordpress.com
 3. กังหันน้ำ ggpowerturbine.wordpress.com
 4. เครื่องปั่นน้ำผลไม้ประหยัดพลังงาน bulanakarn.wordpress.com
 5. Cleaning Car cleaningcar.wordpress.com

งานบูรณาการความรู้ ห้อง ม.406

 1. Golden Gooose goldengoose36.wordpress.com
 2. Eggbeater eggbeaterblog.wordpress.com
 3. CAR WASHH carwashh.wordpress.com
 4. สว่านพกพา portabledrillsblog.wordpress.com
 5. เครื่องร่อนแป้ง gliderflour.wordpress.com

งานบูรณาการความรู้ ห้อง ม.407

 1. พัดลมพกพา lovelovedream.wordpress.com
 2. Viking407 viking407.wordpress.com
 3. Mob Motion mopmotion.wordpress.com
 4. Angry Bird เจ้าเวหา flyingangrybirds.wordpress.com

งานบูรณาการความรู้ ห้อง ม.408

 1. Egg Gilder egggilder.wordpress.com
 2. ราวตากผ้าลูกรอก dreamworld995.wordpress.com
 3. เครื่องปอกเปลือกไข่ต้ม 408boilegg.wordpress.com
 4. กล่องสเปกตรัม 408sprectrum.wordpress.com
 5. Foot Massage footmassageblog.wordpress.com

งานบูรณาการความรู้ ห้อง ม.409

 1. บะหมี่แกรนแคยอน integration39.wordpress.com
 2. Raptor raptorisfun.wordpress.com
 3. การทำโมเดลจำลองเครื่องเล่นไวกิ้ง  modelviking.wordpress.com
 4. SIFT FLOUR LAPTOR siftflourlaptor.wordpress.com